11.04.2024

Хотел София Балкан Палас, България

Предприятия
0 +
Служители
0 +
Годишен оборот
0 млрд.

Бизнес форум „Електроиндустрия 2024"

Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ е на най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Конференцията е платформа за диалог в процеса на трансформация в индустрията и на развитието на индустриалното общество в България.

Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми свързани с дигиталната трансформация, зеленият преход, електромобилността и добрите международни практики.

Събитието предоставя възможности за установяване на бизнес контакти и изграждане на партньорства, представяне на нови технологични решения на компании, обмяна на опит с представители на водещи български и чуждестранни компании.

Програма

Лектори

Александър Стоянов

Ръководител направление "Интелигентна инфраструктура" в Сименс ЕООД

Минко Радевски

Ръководител „Дигитален офис“ в Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад ЕАД

Димитър Зарчев

Директор „Централно диспечерско управление“ в Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД

Васил Ников

Директор "Бизнес развитие" в Шнайдер Електрик България ЕООД

д-р инж. Иван Желязков

Зам.-председател на СД на ЦЕРБ ЕАД и управител на ЦЕРБ Солар ЕООД

д-р инж. Веселин Тодоров

Председател на УС на Соларна Академия България

Людмил Даскалов

Кънтри мениджър и директор „Продажби“ в Легранд България ЕООД

Калин Стойчев

Управител на Финес-2 ЕООД

Иван Велчев

Директор „Бизнес развитие“ в АмонРа Енерджи АД

Йордан Йорданов

Mениджър "Производство" в Мелексис България ЕООД

Бисер Цолов

Ръководител проекти в
Аурубис България АД

Проф. Асен Асенов

Управител на Адванст Микроелектроникс
Асошиейтс ЕООД

Христо Георгиев

Ръководител управление на проекти и програми в
Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД

Модератори

Иван Велков

Член на УС на БСК и председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация - БФМА

Атанас Добрев

Член на УС на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия - АПСТЕ

Илия Левков

Председател на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“ - ИКЕМ

доц. д-р Атанас Георгиев

Декан на Стопанския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньори

Златни партньори

Сребърни партньори

Бронзови партньори

Медиен партньор

Награди на БАСЕЛ 2023

През 2023 г. бяха учредени престижните годишни награди на БАСЕЛ. Целта е да бъдат отличени изключителни постижения на компании от бранша „Електротехника и електроника“. Освен това награди получават организации и личности с принос за развитието на асоциацията и електроиндустрията в България.

Всяка компания от електроиндустрията може да кандидатства за награда в първите две категории. Членството в БАСЕЛ не е условие за номиниране на компаниите.

Победителят във всяка една от категориите се определя от Управителния съвет на БАСЕЛ.

Официалната церемония по връчване на наградите на БАСЕЛ за 2023 г. ще се проведе в рамките на бизнес форум „Електроиндустрия 2024“.

 

Категории

Всяка българска компания от електроиндустрията може да кандидатства в тази категория.

Критерии:

  • Въвеждане на иновативни технологии,
  • Реализиране на иновативен проект,
  • Инвестиции,
  • Значими пазарни постижения,
  • Разкрити работни места.
Всяка българска компания от електроиндустрията може да кандидатства в тази категория.

Критерии:

  • Проекти в областта на повишаване квалификацията на служителите и на развитие на здравословни и безопасни условия на труд,
  • Проекти в областта на възстановяване или опазване на околната среда, на съхраняване на природни ресурси, на енергийна ефективност,
  • Проекти в областта на науката и образованието,
  • Проекти в областта на подпомагане на хора в неравностойно положение, облагородяване на градската среда, опазване на културно-историческото наследство, дарения и спонсорства.
Връчва се по решение на Управителния съвет на БАСЕЛ чрез вътрешни номинации. Не се подават кандидатури.

Ще бъдат отличени организации с принос за развитието на асоциацията и електроиндустрията в България.

Връчва се по решение на Управителния съвет на БАСЕЛ чрез вътрешни номинации. Не се подават кандидатури.

Ще бъдат отличени журналисти с принос за обективно и последователно отразяване на бранша, както и за популяризиране на постиженията и перспективите за развитието на бранша.

Връчва се по решение на Управителния съвет на БАСЕЛ чрез вътрешни номинации. Не се подават кандидатури.

Ще бъдат отличени представители на институции с принос за развитието на бранша.

Локация

Контакт